Vuilnis

Bij de parkeerplaats aan de weg is een omheind gebied alwaar containers staan voor: huisvuil, papier, GFT en plastic. Ook bij de ingang van de zijvleugel van het complex staat een container voor uw huisvuil. De containers worden 2 tot 3 keer per week geleegd. Glasafval dient u overigens in de glasbak bij de plaatselijke supermarkt te deponeren.

Alhier kunt u afvalscheiding toepassen
Er zijn een blauwe voor papier, een
gele voor plastic een groene voor AGF
en 3 grijze voor het rest afval.


  

 

 

Ook bij de zijvleugel staat een afval
container deze enkel te gebruiken 
voor rest afval, de overige containers 
staan voor.

container.jpg